מדוע מוזיקה כה חשובה למוטיבציה שלך?

music for motivation

האם תהית אי פעם, מדוע עדיף לעבוד כל כך כשמוזיקה מתנגנת באוזניות שלך? או כשאתה רץ בבוקר? האם אי פעם הרגשת את החלק הזה של מוטיבציה נוספת שמגיעה כשאתה מנגן את השיר האהוב עליך?
המחקרים על השפעה של מוסיקה על מוחנו נמשכים מאז שנות החמישים; יש אפילו נישה מיוחדת במדעי המוח הנקראת נוירומוזיקולוגיה, העוסקת בחקר האופן שבו מערכת העצבים שלנו מגיבה למוזיקה.
מדענים הבינו איזו מוזיקה מתאימה למצב רוח מסוים. לדוגמא, מנגינות אווירה וטבעיות הן הטובות ביותר לפרודוקטיביות, ומוזיקת ​​פופ קלילה יכולה להכניס אותך למצב רוח מוטיבציה. מוזיקה יוצרת רקע מוטיבציה לכל פעילויותינו, ומשפיע על סיבולת גופנית ונפשית.
לעתים קרובות אנו מעריכים מה המוזיקה יכולה לעשות עבורנו מבחינת הפרודוקטיביות. מדוע מוזיקה חשובה כל כך למוטיבציה שלך? בוא נגלה.

 1. Music reduces
  stress fatigue and fatigue are the first killers of motivation. Too often we feel too tired but need to keep working. While rest and lodging are the best option, it is often impossible due to certain circumstances.
  Studies have shown that music has positive effects on mental fatigue caused by routine tasks, which is exactly what we suffer from at work. Although routine is often considered good for productivity, falling into it is a trap. By doing similar tasks every day we get in the groove, and soon our brains are tired of routine.
  How can music help fatigue in combat and increase motivation? By listening to music you bring something new and fresh that helps your brain get away with the routine and get some distraction. In this case, distraction is good: it nourishes your brain to keep working and improves your physical endurance.
 2. Music Boosts Stimulus
  Did you notice how much your morning run gets better when you put on headphones and turn on your favorite song? This is because music is capable of amplifying the stimulus, because there is an association between auditory neurons and motor neurons.
  This is why music often makes us more mobile and moves our bodies. Exercise stimulates mental activity; Thus, music nourishes productivity and motivation.
  The effects of music on physical and mental stimulation are widely used in many HR techniques to help employees become more productive and motivational. Peter Jenkins, human resources director at A-Sofer, shared with us his experiences of using music as a factor: "[A few months ago, we incorporated music therapy into our work routine to help our employees stay focused. As a result, their productivity increased by 40% And they were also more satisfied with their role. "
 3. Coordinating Music and Motor Movement
  If you've ever been to a fitness class, you probably have tried these exercises where you need to move to the rhythm of the music. This is a clear example of how music is related to our widely used motor twin.
  But how does enhanced motor coordination affect your motivation?
  There is a direct connection between these two perceptions. Moving to the beat of music not only helps your motor coordination, but also boosts your confidence. Therefore, listening to music, during an exercise or while performing a task at work, can boost your confidence.
  Improved self-confidence is directly related to self-esteem. That is why music has an impact on the way we perceive ourselves. The Huffington Post also wrote how music can enhance a teenager's self-esteem, which is a burning issue nowadays. Apparently, music helps teens determine their values, which underpins their sense of self-respect. It also affects the ability to take responsibility and motivates youth to face complex challenges to improve their skills.
  Safe to say, music does a character-building job, and helps us become more determined and motivated. It should also be mentioned that music increases our ability to focus, being a healthy distraction from all the other irritations that cause us to procrastinate.
 4. Music, relaxation and motivation
  Everyone knows about the ability of music to help people relax. But how does that relate to motivation?
  Stress relief and relaxation in the body and mind are the natural remedies for our exhausted mind. Music acts like a natural distraction from all the issues that bother us, thus contributing greatly to the quality of our relaxation. Music can bring our minds to peace, which will help our ability to concentrate later. Thus, music, relaxation, and motivation are interrelated, because music helps us to charge and fuel our bodies and souls.
 5. Music and Practice
  Did you notice how music motivates and inspires you to practice? Are you excited when your favorite song plays during your group exercise classes? Do you find yoga music encouraging relaxation? These are just a few of the ways music influences exercise and your motivation to move

God.
A growing body of research suggests that music directly influences exercise motivation. Here are four ways music influences movement.
Speed ​​and pace are the two most important factors that influence the intensity of training. It is ideal to start the warm-up with a slower song (120 to 126 beats per minute) and gradually increase the speed according to the type of exercise you do. For weightlifting and general cardio, select music ranging from 128 to 135pm. For relaxation, choose music that is less than 100 beats per minute.
Motivation versus pain
There is a difference between fatigue and pain. Although music can be distracting, it's important to listen to your body. Sharp exhaustion, stabbing, shooting or "hitting the wall" is not ideal and you should monitor the exercise accordingly. If the pain persists, contact your medical professional.
Overall, when you get inspired, you are more likely to exercise and stay motivated. From performing an assist to pushing your workout intensity just a little further, the music greatly influences movement. So what's on your workout playlist?

Finishing
music is a very powerful neurological tool that helps us change our mood and mood, so listening to your favorite tunes while performing various activities is a great motivational exercise. Moreover, music is capable of changing the way we perceive the world, making it more positive and outgoing.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *